ประกาศเตือน

ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่ไม่ปกติทั้งหมด
เช่น รายการเล่นที่ผิดราคา ผิดหน้าบอล ผิดสกอร์ และจะทำการปิดให้บริการ
สมาชิกที่เล่นรายการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้มาสเตอร์/เอเย่นต์ทราบล่วงหน้า